Шановні покупці! Електронні посібники, представлені на сайті, доступні тільки для оптових покупок (від 2 000 грн). Щоб зробити оптове замовлення, пишіть на електронну скриньку tmrozumniki@ukr.net
×

Буринська Ніна Миколаївна

Вчена ступінь доктор педагогічних наук
Місце роботи Інститут педагогіки НАПН України

Буринська Ніна Миколаївна – доктор педагогічних наук (1989), професор (1991), заслужений учитель України (1984), головний науковий співробітник. Автор  понад 300 наукових праць, серед яких  підручники  для середньої школи («Хімія-8», «Хімія-9»,, « Хімія-10», «Хімія-11», "Основи загальної хімії-11", 1994-2005); підручник для вищої школи «Методика викладання хімії. Теоретичні основи» (1987); низка методичних посібників для вчителів.  Наукові розробки стосуються концептуальних методичних засад  навчання хімії, реалізації принципу політехнізму, проблем підручникотворення.
Буринська Ніна Миколаївна - відомий український вчений, заслужений учитель-методист, безмежно закоханий в хімію - все життя одержима нею. Це людина сміливої думки та активної життєвої позиції, натхненної праці, яка понад 50 років розв'язує важливі питання на педагогічній і науковій ниві.
Народилася Ніна Миколаївна 9 грудня 1927 року в м. Києві в родині робітника. У 1934 році пішла до школи, але Велика Вітчизняна війна перервала навчання. Лише після визволення Києва навчання було відновлено. У 1946 році Ніна Миколаївна закінчила середню школу і поступила до Київського педагогічного інституту на природничий факультет, який закінчила з відзнакою в 1950 році.
Педагогічну діяльність розпочала вчителем хімії в Чорнобильський школі № 1, а пізніше в Київській школі № 28, пропрацювавши там близько 10 років. У 1960 році переведена в школу № 57, де пропрацювала по 1976 рік. За роки праці в школі вела велику громадську роботу - неодноразово обиралась головою методичного об'єднання вчителів хімії Ленінського району м. Києва, головою місцевкому, членом партбюро, головою первинної організації товариства "Знання", керівником школи передового досвіду. Учні Ніни Миколаївни часто ставали переможцями Республіканських і Всесоюзних олімпіад юних хіміків, багато з них вибрали професії, пов'язані з хімією, в т.ч. і професію вчителя. З 1964 року Ніна Миколаївна призначена завідувачем кабінету хімії і біології Міського інституту удосконалення вчителів, одночасно продовжує працювати в школі № 57.
У 1967 році вступила до аспірантури при Науково-дослідному інституті загальної і політехнічної освіти АПН СРСР (далі НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР), де в 1972 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Навчання і виховання учнів у процесі вивчення основ сучасного хімічного виробництва". У 1972 році представляла вчителів хімії України на Міжнародному симпозіумі в м. Ленінграді, виступивши з доповіддю.
Наукову діяльність Н. М. Буринська продовжила в Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР на посаді старшого наукового співробітника сектору методики хімії (з 1974 р.)
З 1979 року - завідувач сектору методики біології і хімії, а з 1981 року завідувач відділу методики біології і хімії Інституту педагогіки, який очолювала 14 років.
У 1989 році Ніна Миколаївна захистила в НДУ змісту і методів навчання АПН СРСР докторську дисертацію з теми "Методичні основи реалізації політехнічного принципу навчання хімії в середній школі".
З 1994 року і по цей час Н.М. Буринська - головний науковий співробітник хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки АПН України.
Науковий доробок вченого нараховує 250 друкованих праць з питань методики навчання хімії в середній і вищій школах, з проблем теорії підручника, змісту освіти, профорієнтації учнів, комплексного підходу до навчання і виховання. Ряд наукових праць присвячено дослідженню проблем різнорівневої дифенціації навчання, розробці базового та поглибленого змісту і державних стандартів шкільної хімічної освіти, концепції шкільного підручника з хімії. Буринська Н.М. є автором монографій "Єдність навчання і виховання в шкільному курсі хімії" (1977), "Політехнічна освіта і профорієнтація учнів у процесі вивчення хімії" (1983); підручників з хімії для середньої та вищої школи; методичних посібників для студентів "Методика викладання хімії: теоретичні основи" (1987) і вчителів "Методика викладання шкільного курсу хімії" (1991); "Навчальні екскурсії з хімії" (1988), "Викладання хімії у 8-9 класах загальноосвітньої школи" (2000); навчальних програм з хімії для 8-11 класів; чисельних публікацій у наукових збірниках, педагогічній пресі. Нею підготовлені наукові таблиці з хімії, наукові діафільми і кінофільми. Вона - член редакційної колегії й автор статей журналу "Біологія і хімія в школі", який заснований у 1995 році. Праці Ніни Миколаївни виходили друком також болгарською, молдавською, німецькою, російською, румунською, угорською, польською мовами.
Наукові розробки вченого стосуються концептуальних методичних засад навчання хімії, реалізації принципу політехнізму, проблем підручникотворення. У своїх підручниках вона розкриває хімію як фундаментальну науку, теоретичною основою якої є вчення про склад і будову речовини, про хімічні процеси. Все це викладено з позицій квантово-механічних, структурних, термодинамічних та кінетичних уявлень. Реалізуючи принципи науковості і доступності навчання, реально представляються спеціальні хімічні поняття й терміни, які можна науково пояснити на доступному для учнів рівні. Н.М.Буринська через підручники, навчальні посібники висловлює свою повагу до учнів, запрошує їх до діалогу, до самостійного мислення. А свої педагогічні ідеї дарує вчителям через цілу серію посібників і статей з методики викладання і навчання хімії. Буринська Н.М. - активний пропагандист педагогічних знань. Вона виступає з лекціями перед широким колом педагогічної громадськості - студентами вузів, бере участь у наукових конференціях, педагогічних читаннях, де виступає з доповідями і повідомленнями з важливих питань удосконалення майстерності вчителів хімії. У 1978 році Ніна Миколаївна прочитала цикл лекцій з фахової методики студентам Ніжинського педінституту. У лекціях широко використала свій досвід роботи в школі за новими програмами та виховання в учнів інтересу до предмету.
У 1977 році брала участь у ІХ Національних педагогічних читаннях в Болгарії, де виступила з доповіддю "Ідейно-політичне виховання учнів при навчанні хімії." Доповідь була відзначена Дипломом ступеня і Першою премією. У 1981 році Ніна Миколаївна бере участь у Всесоюзній нараді (м. Баку),   присвяченій   викладанню   хімії   в   зв'язку   із   запровадженням удосконалених програм. Була учасником науково-практичної конференції учителів хімії Гродненської області (Білорусія, 1979).
Слід відзначити численну наукову школу Н.М. Буринської. Всі свої знання, наукові ідеї вона намагається передати докторантам і аспірантам, поділитись життєвим досвідом. Під її керівництвом захищено 17 кандидатських та 5 докторських дисертацій.
Праця Н.М. Буринської на освітянській ниві гідно оцінена. За багаторічну сумлінну педагогічну роботу, за високий професіоналізм науковця, активну участь у громадському житті Н. Буринська нагороджена знаком "Відмінник народної освіти УРСР" (1964 р.); медалями: «За доблестный труд» (1970 р.), " В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982 р.), "А.С. Макаренка" (1977 р.), "Заслужений учитель УРСР" (1984), знаком "Отличник просвещения СССР" (1987), знаком "Відмінник освіти України" (1997). За навчально-методичний комплект з хімії для 8-11 класів Ніна Миколаївна нагороджена Першою премією АПН України (1999 р.). Розпорядженням Президента України від 18 квітня 2001 року їй призначена довічна державна стипендія як видатному діячеві освіти.