Шановні покупці! Електронні посібники, представлені на сайті, доступні тільки для оптових покупок (від 2 000 грн). Щоб зробити оптове замовлення, пишіть на електронну скриньку sale@rozumniki.net
×

Новини

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Сучасний урок та мультимедійні технології 25.09.2012

Сучасний урок та мультимедійні технології

                                                
   Сьогодні сучасний урок неможливо уявити без використання мультимедійних технологій, а вчителеві все складніше вдосконалювати освітній процес без допомоги комп'ютера.
   Урок з використанням мультимедійних технологій стає більш цікавим для учня, а тому – більш ефективним для засвоєння знань; при цьому поліпшується рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.
   Як відомо, за допомогою органів слуху сприймається лише 15 % інформації, за допомогою органів зору – вже 25 %, а при комплексному сприйнятті (за допомогою органів зору та слуху) кількість отриманої інформації збільшується до 65 %. Звичайно, досягти цього можна й за допомогою звичайних засобів (плакати, карти, таблиці, записи на дошці тощо), але мультимедійні технології, безперечно, створюють набагато вищий рівень наочності.
   Методика використання мультимедійних технологій передбачає вдосконалення системи управління навчанням на різних етапах уроку, посилення мотивації навчання, підвищення інформаційної культури учнів та рівня підготовки в галузі сучасних інформаційних технологій, а також демонстрацію можливостей комп'ютера – не лише як засобу для гри.
   Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків, у них з'являється зацікавленість до вивчення матеріалу, готовність і бажання виконувати додаткові завдання, зникає страх перед комп'ютером.
Мультимедійні уроки допомагають засвоїти базові знання з предмета, систематизувати засвоєний матеріал, сформувати навички самоконтролю та мотивацію до навчання, а також надають навчально-методичну допомогу учням у самостійній роботі.
Для проведення мультимедійного уроку необхідні такі технічні засоби:
•        персональні комп’ютери (ноутбуки), оснащені системним і спеціальним програмним забезпеченням та/або об’єднані в локальну мережу (комп’ютерний клас);
•        мультимедійний проектор; 
•        інтерактивна дошка тощо.
   Робота учнів у класі може бути організована фронтально, індивідуально або малими групами. Зокрема, повніше розкриття можливостей мультимедійних технологій на уроці досягається не лише під час фронтальних занять, а й в індивідуальній роботі кожного учня з інтерактивним продуктом. Таким чином учні не лише отримують знання та уміння, але й набувають навичок роботи з мультимедійними програмами. Використання на уроці таких програм сприяє кращому засвоєнню матеріалу та підвищенню інтересу учнів до предмета, формує  в них уміння активно й самостійно працювати, розвиває системність і послідовність мислення, забезпечує інформаційну та емоційну насиченість уроків, забезпечує зв'язок навчального матеріалу з навколишнім життям.
Отже, сучасні мультимедійні технології надають величезні можливості для розвитку процесу освіти.
 

Повернення до списку