Шановні покупці! Електронні посібники, представлені на сайті, доступні тільки для оптових покупок (від 5 000 грн). Щоб зробити оптове замовлення, пишіть на електронну скриньку sale@rozumniki.net
×





На сторінку активації>

Фізика 8 клас


Facebook Google Plus Twitter Liveinternet
Фізика 8 клас
Мультимедійний підручник
Завантажити з сервера РОЗУМНИКИ
та КУПИТИ ліцензію
360.00 грн
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас
Фізика 8 клас

Виробник ТМ "Нова школа"
Операційна система Windows XP / Windows 7
Клас 8
Рік видання 2009

Фізика 8 клас- сучасний мультимедійний підручник з фізики.

Увесь курс складається з 66 мультимедійних уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему відповідно до навчальної програми з фізики та містить різноманітні мультимедійні засоби для її пояснення, а саме:

- якісні зображення,

- аніміції,

- дикторський супровід,

- аудіо- та відеофрагменти тощо.

Для перевірки знань передбачені контрольні запитання та завдання, тести.

Фізика 8 клас містить також інструкцію з використання, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), додаток.

Перелік уроків:

Урок 01. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху. Одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла

Урок 02. Види рухів. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки залежності швидкості та пройденого шляху від часу

Урок 03. Види рухів. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Урок 04. Лабораторна робота № 1. Вимірювання швидкості руху тіла

Урок 05. Обертальний рух. Період та частота обертання. Місяць – природний супутник Землі. Лабораторна робота № 02. Вимірювання частоти обертання тіла

Урок 06. Коливальний рух. Амплітуда, період, частота коливань

Урок 07. Маятники. Математичний маятник. Лабораторна робота № 03. Дослідження коливань маятника (домашня)

Урок 08. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку – гучність і висота тону

Урок 09. Сприймання звуку людиною. Лабораторна робота № 04. Вивчення характеристик звуку

Урок 10. Поширення звуку в різних середовищах. Швидкість поширення звуку. Відбивання звуку. Луна

Урок 11. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми

Урок 12. Оцінювання знань учнів з теми: «Механічний рух». Варіант № 1

Урок 12. Оцінювання знань учнів з теми: «Механічний рух». Варіант № 2

Урок 12. Оцінювання знань учнів з теми: «Механічний рух». Варіант № 3

Урок 12. Оцінювання знань учнів з теми: «Механічний рух». Варіант № 4

Урок 13. Взаємодія тіл. Сила. Одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага тіла за дії на нього сил

Урок 14. Зміна швидкості тіла. Інертність. Маса тіла

Урок 15. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сили

Урок 16. Лабораторна робота № 5. Конструювання динамометра. Лабораторна робота № 6. Вимірювання сил за допомогою динамометра

Урок 17. Момент сили. Умова рівноваги важеля

Урок 18. Лабораторна робота № 7. З’ясування умов рівноваги важеля

Урок 19. Прості механізми. Блоки рухомий і нерухомий

Урок 20. Земне тяжіння. Сила тяжіння

Урок 21. Вага тіла. Невагомість. Лабораторна робота № 06. Вимірювання ваги тіла (продовження)

Урок 22. Тертя. Сила тертя. Тертя спокою, ковзання, кочення

Урок 23. Лабораторна робота № 8. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 24. Розв’язування задач з теми: «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 25. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл. Сила». Варіант № 1

Урок 25. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл. Сила». Варіант № 2

Урок 25. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл. Сила». Варіант № 3

Урок 25. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл. Сила». Варіант № 4

Урок 26. Сила тиску. Тиск. Одиниці тиску

Урок 27. Тиск рідин і газів. Манометри. Передача тиску рідинами і газами. Закон Паскаля

Урок 28. Атмосферний тиск. Вимірювання тиску. Барометри

Урок 29. Виштовхування тіл рідинами і газами. Архімедова сила

Урок 30. Умови плавання тіл

Урок 31. Лабораторна робота № 9. Зважування тіл гідростатичним методом

Урок 32. Розв’язування задач з теми: «Взаємодія тіл»

Урок 33. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл». Варіант № 1

Урок 33. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл». Варіант № 2

Урок 33. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл». Варіант № 3

Урок 33. Оцінювання знань учнів з теми: «Взаємодія тіл». Варіант № 4

Урок 34. Механічна робота

Урок 35. Потужність. Одиниця вимірювання потужності

Урок 36. Потенціальна енергія тіла, піднятого над Землею

Урок 37. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла

Урок 38. Кінетична енергія

Урок 39. Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження механічної енергії

Урок 40. Машини і механізми

Урок 41. Коефіцієнт корисної дії механізмів і машини

Урок 42. Лабораторна робота № 10. Визначення ККД похилої площини

Урок 43. Розв’язування задач з теми: «Робота і енергія»

Урок 44. Оцінювання знань учнів з теми: «Робота і енергія». Варіант № 1

Урок 44. Оцінювання знань учнів з теми: «Робота і енергія». Варіант № 2

Урок 44. Оцінювання знань учнів з теми: «Робота і енергія». Варіант № 3

Урок 44. Оцінювання знань учнів з теми: «Робота і енергія». Варіант № 4

Урок 45. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни

Урок 46. Тепловий стан тіл. Теплообмін. Види теплопередачі

Урок 47. Температура тіл. Лабораторна робота № 11. Вимірювання температури тіла різними термометрами

Урок 48. Кількість теплоти. Питома теплоємність. Тепловий баланс

Урок 49. Лабораторна робота № 12. Дослідження теплового балансу при змішуванні води, взятої за різних температур

Урок 50. Лабораторна робота № 13. Визначення питомої теплоємності речовини

Урок 51. Виділення енергії при згоранні палива. Теплота згорання палива. ККД нагрівника

Урок 52. Лабораторна робота № 14. Визначення ККД нагрівника

Урок 53. Розв’язування задач з теми: «Зміна внутрішньої енергії тіла»

Урок 54. Оцінювання знань учнів з теми: «Внутрішня енергія та способи її зміни». Варіант № 1

Урок 54. Оцінювання знань учнів з теми: «Внутрішня енергія та способи її зміни». Варіант № 2

Урок 54. Оцінювання знань учнів з теми: «Внутрішня енергія та способи її зміни». Варіант № 3

Урок 54. Оцінювання знань учнів з теми: «Внутрішня енергія та способи її зміни». Варіант № 4

Урок 55. Плавлення і кристалізація речовини

Урок 56. Пароутворення і конденсація. Випаровування рідин

Урок 57. Кипіння. Питома теплота пароутворення. Вода у різних агрегатних (фазових) станах

Урок 58. Перетворення енергії в механізмах і теплових процесах. Принцип дії теплових машин

Урок 59. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згорання

Урок 60. Парова турбіна. Екологічні проблеми використання теплових двигунів

Урок 61. Енергія в житті людини. Теплотехніка. Використання енергії людиною та охорона природи

Урок 62. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання людиною енергії. Охорона природи

Урок 63. Розв’язування задач з теми: «Теплові явища»

Урок 64. Розв’язування задач з теми: «Зміна фази речовини»

Урок 65. Розв’язування задач на закон збереження і перетворення енергії

Урок 66. Оцінювання знань учнів з теми: «Теплові явища». Варіант № 1

Урок 66. Оцінювання знань учнів з теми: «Теплові явища». Варіант № 2

Урок 66. Оцінювання знань учнів з теми: «Теплові явища». Варіант № 3

Урок 66. Оцінювання знань учнів з теми: «Теплові явища». Варіант № 4


З цим товаром рекомендуємо
Геометрія 8 клас

Геометрія 8 клас

Мультимедійний підручник

360.00 грн

Хімія 8-9 клас

Хімія 8-9 клас

Бібліотека електронних наочностей

360.00 грн



Відгуки